Jyllinge Sejl og Motorbådsforening

Position 55° 44,7 N - 12° 05,8 Ø

jsm.mail@hotmail.com


Resultater fra teknikgruppens arbejde:


JSM Teknikgruppe                             Se her videoen med gennemgang af fartøjscomputeren!


Projekt; JSM FartøjsComputer        Diagrammet herunder kan downloades/ses som pdf-fil her!
Her er det så....diagrammet på JSM FartøjsComputer som det så ud januar 2014.


Er du pludselig 'løbet tør for strøm' og irriteret over ikke at vide hvor meget strøm du har i 'banken', så er her et forslag til en simpel overvågning, som kan udbygges til at overvåge stort set alt elektrisk ombord.


Da der skal 'programmeres', loddes og skrues og saves skal du være forberedt på selv at lave det hele, men selvfølgelig under ”ukyndig” vejledning :)


I projektet laver vi en 'standard' software som alle kan benytte som minimum - og de avancerede kan så selv udbygge løsningen med yderlige funktioner. Standard i 2014 versionen er følgende funktioner:

 

Projektet laves ved at benytte et standard CPU-kort, der hedder ”Arduino Mega” og som er rimeligt i anskaffelse; ca. 500 kr..

Udover CPU-kortet benyttes et display af typen ”Storm 5000”, der indeholder et 4x20 karakterer LCD display. Displayet kan monteres nede om læ eller kan sidde skotmonteret, da det er stænktæt.    

Kortet skal indbygges i en vandtæt kasse med nogle stik og ledninger til diverse målepunkter som f.eks temperatursensor, strømmåler, osv.. karakterer eller bedre. Displayet indbygges i en plastkasse eller lignende sammen med en lydgiver til alarmering.

Processorkortet indbygges i en grå vandtæt plastkasse som så kan monteres et eller andet sted i skibet, hvor der er plads og hvor ledningerne frit kan trækkes til diverse målepunkter.


Projektet beløber sig i alt til ca. 1200 kr. for den fulde version og så opefter alt afhængigt af ønsker til visning/overvågning/styring. Displaydelen er relativ kostbar. Den er købt via DigiKey i USA, så der skal tillægges told og moms, hvorefter prisen ender på ca. 500 kr.


Tekniske oplysninger:

CPU-kortet har 54 digitale ind-/udgange samt 16 analoge indgange som kan måle spænding med 10 bits opløsning. Kortet trækker omkring 80 mA og udgør dermed ikke nogen nævneværdig belastning for bådens strømforsyning. Displayet bruger dog noget mere; med baggrundsbelysning ca. 800 mA. De digitale ind-/udgange benyttes til styring af display/højttaler samt til aftastning af diverse sensorer af digital karakter; f.eks temperatursensor DS18B20, osv.

De 16 analoge indgange kan anvendes til at måle spænding og alternativt også strøm via en 'shuntmodstand' eller tilsvarende strømmåler.