Jyllinge Sejl og Motorbådsforening

Position 55° 44,7 N - 12° 05,8 Ø

jsm.mail@hotmail.com

Referater fra generalforsamlingen 2016 finder du herunder:


Generalforsamling 2016


Onsdag d. 6. april blev JSM's årlige generalforsamling afviklet på Jyllinge skole. Der var ikke det helt store fremmøde, hvad der normalt heller ikke plejer at være.

Generalforsamlingen startede, og Steen blev valgt til ordstyrer, og herefter fik vi formandens beretning, efterfulgt af kasserens fremlæggelse af årsregnskab samt bestyrelsens budgetforerslag for 2016. Her var der forslag om at hæve familiekontingentet fra de nuværende 150 kr. om året til 175 kr. og forslaget blev vedtaget. Der er ingen ændringer for pensionisternes kontingent, som fortsat er 100 kr. om året.

Der var ikke kommet nogen forslag fra medlemmerne, så vi gik til valg til bestyrelsen. Her var formand og sekretær på valg. Henrik modtog genvalg som formand og Kurt modtog genvalg som sekretær. Som suppleanter blev Johnny og Morten genvalgt, og Marianne og Kirsten blev genvalgt som hhv. kassérer og suppleant til kasséreren.

Under punktet evt. blev årets tur og arrangementer planlagt, og der blev fortalt lidt omkring de turbøjer som vores sejlforening er blevet bedt om at finde gode pladser til på Roskilde fjord.

Generalforsamlingen sluttede ved 20.30 tiden.