Jyllinge Sejl- og Motorbådsforening

Position 55° 44,7 N - 12° 05,8 Ø

jsm.mail@hotmail.com


Sejlerskolen.


Sejlerskolen har flere topprofessionelle instruktører, som er i stand til at give dig en målrettet og professionel undervisning.


Sejlerskolen har følgende kurser på programmet:


       Praktisk sejlads (duelighedsbevis)


       Praktisk sejlads i egen båd (duelighedsbevis)


       Intensivt teoretisk kursus (duelighedsbevis)


       Speedbådskørekort


       Videregående sejlads


       Trimme- og spilerkursus


       Piger lær at sejle båden
Praktisk sejlads (duelighedsbevis) henvender sig til kursister, der ønsker at erhverve sig de fornødne færdigheder, som Søfartsstyrelsen kræver i henhold til duelighedsbevisets praktiske del.


Kurset løber over 12 - 24 lektioner.


Praktisk sejlads i egen båd (duelighedsbevis) henvender sig til kursister, som allerede har erhvervet sig en båd, og gerne vil lære at sejle på egen hånd. Kurset giver de fornødne færdigheder, som Søfartsstyrelsen kræver i henhold til duelighedsbevisets praktiske del.


Kurset løber over 12 - 24 lektioner.


Intensivt teoretisk kursus (duelighedsbevis) henvender sig til kursister, som allerede har erhvervet sig den praktiske del af duelighedsbeviset. Dette er dog ikke en betingelse, hvorfor kursister, som endnu ikke har erhvervet sig denne del, naturligvis kan deltage. Der skal påregnes en del hjemmearbejde samt udgifter til undervisningsmateriale.


Kurset løber over 50 lektioner.


Speedbådskørekort kan erhverves i egen speedbåd. Kurset er et kombineret teoretisk- og praktisk kursus. Der skal påregnes hjemmearbejde. Undervisningsmateriale til den teoretiske del er inkluderet i kurset.


Kurset løber over 16 lektioner.


Videregående sejlads henvender sig til kursister, som har erhvervet sig duelighedsbeviset, men gerne vil have tilegnet sig lidt mere erfaring.


Kurset løber over 12 - 24 lektioner.


Trimme- og spilerkursus henvender sig primært til sejlere, som har duelighedsbevis og nogen rutine - men gerne vil lære noget mere om, hvordan båden trimmes og spileren anvendes.


Kurset løber over 10 lektioner.


Piger lær at sejle båden


JSM har 'kopieret' et kursus fra Danmarks Tursejlerforening, som vi jo er en del af. Kurset ..også kaldet 'konekurset' bygger på idéen om at skulle der ske 'skipperen' noget, skal konen selv kunne sejle båden i havn.


Kurset er opdelt i en praktisk del og en teoridel og løber over 12 lektioner. 


For samtlige kurser er det gældende, at én lektion er 45 minutter.
Praktiske oplysninger.


I forbindelse med praktisk sejlads skal kursisterne selv medbringe redningsvest og sejlertøj.


I forbindelse med den teoretiske undervisning skal kursisterne selv medbringe undervisningsmateriale. Dette gælder dog ikke for kursister, som ønsker at erhverve speedbådskørekort.Priser:


Årskontingent (husstanden)                                                                             Kr. 175,-


Praktisk sejlads (duelighedsbevis)                                                                     Kr. 600,-

Praktisk sejlads i egen båd (duelighedsbevis)                                                     Kr. 600,-

Intensivt, teoretisk kursus (kræver min. 12 deltagere)                                        Kr. 500,-


Speedbådskørekort (i egen båd)                                                                        Kr. 700,-


Videregående sejlads                                                                                        Kr. 500,-

Trimme- og spilerkursus                                                                                    Kr. 400,-


Piger lær at sejle båden                                                                                     Kr. 400,-


Prøvegebyr til Søfartsstyrelsen                                                                           Kr. 160,-


Udstedelse af bevis i forbindelse med prøve                                                          Kr. 40,-

Undervisningsgebyret skal være indbetalt senest én uge inden undervisningsstart.


Prøvegebyr afregnes med censor fra Søfartsstyrelsen på prøvedagen.Hvis du har brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Henrik på mobil 29 72 32 22 - som også er ansvarlig for tilmeldinger.


Der kan forekomme venteliste.